Arrangemang

Nyheter

Orgelsällskapets ordförande, Jan Cedmark har avlidit. Efter en bypass-operation tillkom många omfattande följdoperationer men livet stod ändå inte att rädda och söndagen den 14 mars avled Jan.

1993 valdes Jan till Orgelsällskapets ordförande och har sedan dess på ett förnämligt sätt varit sällskapets skicklige ledare och samtidigt dess ansikte utåt. Jans höga administrativa kompetens, hans breda kunskaper inom många områden och hans både kraftfulla och gemytliga framtoning och stora entusiasm har varit en stor tillgång. Tiderna förändras men Jan har på ett förunderligt levande och fantasifullt sätt lotsat Orgelsällskapet till nya och tidsanpassade arbetssätt och framgångar, både med egna förslag och med uppmuntran av initiativ från styrelsen eller förslag utifrån.

Sorgen och saknaden är stor efter Jans frånfälle men det är också tacksamheten för allt han betytt för Orgelsällskapet.

Eksjö den 14 mars 2021

Mats Larsson

v ordf

BlekingeOrgel blir återigen framflyttat ett år – till 13-15 maj 2022

Den stora osäkerhet som fortfarande gäller kring coronaviruset covid-19, den stora smittspridningen och den långsamma vaccineringstakten, gör att Svenska Orgelsällskapets styrelse ännu en gång ser sig tvingad att ställa in årsmötet med festivalen BlekingeOrgel som skulle ha genomförts 7-9 maj i år (och 8-10 maj förra året)

Vi har i styrelsen diskuterat lösningar med live-streamade konserter som en del kammarmusikfestivaler har genomfört. Men det skulle bli orealistiskt dyrt och det viktigaste är ändå mötet med orglarna och dess interpreter i de rum där musiken ska klinga, att ge medlemmarna möjlighet att tillsammans uppleva de fina instrument vi har i vårt land i dess rätta sammanhang.

Vi hälsar därför istället alla välkomna till BlekingeOrgel ännu än gång – fredag 13 till söndag 15 maj 2022 – med samma program och upplägg som vi tänkte för 2020 och 2021.

För organisationskommittén av BlekingeOrgel
Hans Fagius

.

Arrangemang

Välkomna till Svenska Orgelsällskapets resa till Köpenhamn 26-28 augusti 2021

För ytterligare information hänvisar vi till PDF nedan.