Välkommen

Svenska Orgelsällskapet

Svenska Orgelsällskapet är en förening som arbetar för orgelkonstens utveckling och bevarande i kyrka och samhälle. Vid våra årsmöten och vid specialarrangerade studieresor får deltagarna ta del av konserter och visningar av intressanta och värdefulla orglar. Alla, såväl yrkesmusiker som allmänt intresserade, är välkomna att genom sitt medlemskap bidra till ökat intresse för orgelns position som instrumentens drottning.

Orgelforum

Som medlem får man tidskriften Orgelforum, Sveriges enda orgeltidskrift. Den utkommer fyra gånger per år och speglar det som händer inom orgelkonsten såväl inom som utanför landets gränser samt värnar allmänt om värdefull orgelkonst. Här finns artiklar om orglar i form av nybyggnadsprojekt och restaureringar, liksom artiklar om tonsättare, orgelbyggare och orgelmusik. 

Senaste numret

Innehåll, OF 1-2021

  • Redaktören har ordet
  • Ordföranden har ordet
  • Orgelresa till Köpenhamn 26-28 augusti 2021 Hans Fagius
  • “En mästare i fraseringens finesser” – Enrico Bossis besök i Sverige i början av 1920-talet Jesper Rydén
  • Camille Saint-Saëns som organist och orgeltonsättare Hans Fagius
  • Helsingborg Sankta Maria kyrkas orglar Mats Hultkvist och Anders Johnsson
  • Nygammal orgel till Gesäters kyrka Marcus Torén
  • Sonora-projektet: ett nytt svenskt digitalt orgelarkiv Sverker Jullander
  • Recensioner

Senaste nytt

Jan Cedmark avliden

Svenska Orgelsällskapets ordförande har avlidit. – Läs mer

Blekingeorgel flyttat till 2022

Årsmötet flyttas ytterligare ett år framåt pga pandemin. – Läs mer

Orgelresa till Köpenhamn 26-28 augusti 2021. Deadline framflyttad till 1 juli

Välkomna till Svenska Orgelsällskapets resa till Köpenhamn där ett antal intressanta orglar kommer att visas av kända organister. – Läs mer